Preparació per l’examen DELF A2

El DELF junior, Diplôme d’études en langue française

El Ministeri Francès de l’Educació Nacional i de l’Ensenyament Superior
proposen una àmplia gama de certificacions en francès llengua
estrangera (diplomes i tests) per validar les competències en francès,
des dels primers aprenentatges fins als nivells més avançats. L’oferta
està adaptada a tots els públics i edats. Està harmonitzada sobre
l’escala dels sis nivells del Marc Europeu Comú de Referència per les
llengües. Els diplomes (DELF i DALF) són independents i ratifiquen el
domini de les quatre competències lingüístiques. No caduquen, no tenen
una durada limitada. Estan validats per un equip d’experts en avaluació,
aquestes certificacions estan reconegudes internacionalment i s’utilitzen
freqüentment pels ministeris estrangers encarregats de l’educació.

Al nostre institut, els alumnes de francès de 4t d’ESO i de 1er i 2on de batxillerat tenen la possibilitat de presentar-se a aquests examens oficials.

Els comentaris estan tancats.